Projektledning, Kontroll & Besiktning, CE Märkning


C4 Energi AB Värme   Värmeproduktionsanläggning och turbin.
    Ny Fjärrkylanläggning.
     
     
NCC   Samordnad provning Rådhuset Kristianstad.
    Samordnat prov Kristianstads Arena.
     
     
El & VVS Teknik    
IKEA   Besiktning Fastighetstekniska installationer.
Affärsverken Karlskrona   Besiktning Nytt kraftvärmeverk.
Tranås Energi   Besiktning Nytt kraftvärmeverk.
     
     
Kristianstads Kommun   Sakkunnig, styr Nya Rådhuset.
    Löpande besiktningsarbeten inom kommunens fastighetsbestånd.
     
     
ABK, Allön   Sakkunnig, styr Kristianstads Arena fastighetsbestånd.
    Löpande besiktningsarbeten inom ABK.
     
     
Bromölla Kommun   Besiktning – styr, skolor mm.
     
     
Kävlinge Kommun   Besiktning pellets panna.
     
     
Simrishamns Kommun   Besiktning pellets panna.
     
     
Tekniska verken Linköping   Besiktning värmeproduktionsanläggning.
     
     
The Absolut Company   Besiktning – styr produktionsanläggning samt processventilation.
     
     
BKB-    
Landstinget Östergötland   Besiktning Framtidens US, styr  och övervakning.
IKANO   Besiktning styr och övervakning Kungens Kurva Stockholm.
     
     
SWECO    
Kraftringen   Besiktning instrumentering Örtoftaverket.
     
     
Steen & Ström   Besiktning – styr, Kristianstads Galleria Boulevard.
     
     
IKEA Svenska Försälj. AB   Besiktning IKEA Varuhus.
     
     
Bergendahls Food   Besiktning - styr nytt höglager Hässleholm.
    Framtagning av program för samordnat prov samt genomförande.
     
     
Grontmij    
Helsingborgs Sjukhus   Framtagning av program för samordnat prov samt genomförande för By24.
     
     
Tranås Energi   Framtagning av program för samordnat prov samt genomförande.
     
     
Regionfastigheter Skåne   Löpande besiktningsuppdrag styr och övervakning.
    Samt, framtagning av program för samordnat prov samt genomförande.
     
     
C4 Energi AB Värme   Delprojektledare- styr Kraftvärmeverk.
     
     
The Absolut Company   Delprojektledare Bränneri 2004.
     
     
Wayne Malmö   Projektledare, ny teststation för Dispensorer.
     
     
Kristianstads Kommun   Delprojektledare styr och övervakning nya Rådhuset.
     
     
ABK, ALLÖN   Delprojektledare Styr och övervakning.
    Kristianstads Arena.
     
     
Ostkompaniet Kristianstad   Framtagning av interna rutiner för CE märkning, genomfört pilotprojekt.
     
     
C4 Teknik   CE Märkning Öllsjö skola.
     
     
Landstingsfastigheter Blekinge   CE Märkning Undersökningsrum- MRT.