Utbildning

 Vår företagskultur innebär att vi ser varje uppdrag som ett ”serviceuppdrag” men som återkommande serviceuppdrag kan nämnas:

C4 Teknik    Drift och underhållarbeten med badanläggningar 
    Kristianstads Kommun.
     
     
Kristianstad Biogas   Drift och underhållsarbeten.
     
     
C4 Energi AB Värme   Drift och underhållsarbeten.

 

 

 

 

 

 

 Samt exempel på utbildningar vi har genomfört:

Kunskapscenter Markaryd KCM   Ledningsgrupp, samt utbildning av elever.
     
     
Lyckeby   Utbildning driftpersonal- styr.
     
     
The Absolut Company   Utbildning driftpersonal- styr.