Alprotek arbetar med
system och automation
i ett brett perspektiv

Vi utvecklar och löser kommunikation mellan produktionsutrustning och olika informations- och styrsystem.

 
Alproteks konsulter kombinerar teknisk kompetens och praktisk erfarenhet med helhetsansvar och långsiktighet.

KVALITET I VARJE LED I PROCESSEN LEDER TILL ETT VÄL FUNGERANDE HELHETSSYSTEM